Taaltrainingen op het werk? Het werkt!

Coaching en taaltraining
Onlangs trainde ik een groep schoonmakers die allen in zorginstellingen schoonmaken. Zij zijn daar voortdurend zichtbaar en worden door veel mensen aangesproken: door cliënten die om een dokter of zuster vragen, door bezoekers die vragen of de kamer van vader of moeder een keer extra schoongemaakt kan worden en door collega’s van de zorg die ergens vuil gesignaleerd hebben en graag willen dat de schoonmaker dit opruimt. Daarnaast is er de gebruikelijke communicatie tussen collega’s en met de leidinggevende.

Het belang van communicatie is in deze situatie duidelijk:
• De vragers willen een heldere reactie
• Tegelijkertijd willen de schoonmakers de afgesproken taken goed verrichten en op tijd klaar zijn met hun werk.
• Binnen het team moet gecommuniceerd worden over werkverdeling- en overdracht
• Men moet feedback kunnen geven en ontvangen
• Voor het schoonmaakbedrijf is het belangrijk dat de klant, in dit geval de zorginstelling, tevreden is.

Sommigen uit de groep voelden zich onzeker over hun taalvaardigheden en gingen contact uit de weg door zo min mogelijk te reageren op vragen. Anderen werkten zo hard om aan alle wensen te voldoen, dat burnout dreigde. Kortom: een ongewenste situatie!

Taal en coaching op het werk boeken resultaat
Tijdens het traject taaltraining en coaching leerden deze schoonmakers om beleefd en vriendelijk te antwoorden als iemand hen aanspreekt en vragen te stellen als ze iets niet begrijpen. Ook kunnen ze nu adequaat reageren als ze onheus bejegend worden. 

Het resultaat: een zelfbewust team van schoonmakers die trots zijn op hun werk en die anderen graag helpen. Ook hebben ze geleerd om nee te zeggen tegen taken buiten hun pakket of waar ze op dat moment geen tijd voor hebben. Ze kunnen collega’s inwerken en omgaan met feedback. 

Wil je dat in jouw bedrijf de samenwerking verbetert? Wil je dat werknemers onderling en met klanten correct communiceren?

In een taal- en coachingstraject leren werknemers beter te communiceren zodat het werkplezier toeneemt en de werkdruk verkleint.

Contact

Bel voor een afspraak of stuur een mail. Contact