Stress of inspiratie?

Stressfactoren op het werk

Alle managers die ik coach, willen een inspirerend leidinggevende zijn die het team weet te motiveren en die een sfeer creëert waarin ieder zijn of haar talenten kan inzetten.

In de praktijk blijkt dat nog niet zo makkelijk. Werknemers klagen over werkdruk, voelen zich onveilig in een veranderende organisatie en hebben geen oog voor de goede bedoelingen van hun manager.

Alle werknemers die ik coach hebben het beste met hun werk voor. Ze willen kwaliteit leveren en gehoord worden. Bovenal willen ze zich gezien en gesteund voelen door hun manager.

Ook dat is nog niet altijd zo makkelijk. Collega’s en leidinggevenden reageren vaak geïrriteerd op opmerkingen die ze als kritiek ervaren. De waan van alledag bepaalt wat er gebeurt, er is geen oog voor beleid of missie.

Inspirerend teamwerk

Zowel managers als hun teamleden kunnen leren om zo te communiceren dat er een open sfeer ontstaat waarin men elkaar stimuleert, initiatiefrijk is, en kwaliteit levert in het werk.

Een aantal tips:

  • Verplaats je in de ander. Wat is zijn of haar hoogste intentie of doel? Persoonlijk, voor het team, voor het bedrijf? Wat drijft de ander?
  • Kijk dan eens naar je eigen gedrag. Wat is jouw hoogste intentie of doel? Voor jou persoonlijk, voor het team, voor het bedrijf? Wat drijft jou?
  • Welke kwaliteiten van de ander kun jij gebruiken om je doel te bereiken?
  • Welke kwaliteiten van jou kan de ander gebruiken om zijn of haar doel te bereiken?

Ga in gesprek: hoe kunnen we onze intenties en kwaliteiten zo integreren dat we een gezamenlijk doel kunnen halen?

Mislukkingen bestaan niet, alleen feedback

Geef en vraag feedback en doe je voordeel met wat je hoort, ziet en voelt.

Ken jezelf. Welke (voor)oordelen heb je? Welke gedachten of ideeën over jezelf belemmeren de werksfeer of houden een optimaal resultaat tegen?

Kies voor een open houding, kijk met mildheid naar jezelf en de ander en gooi je belemmerende en negatieve gedachten overboord. Vervang ze door positieve, krachtige en stimulerende gedachten.

Aan de slag

Vind je dit allemaal nog niet zo makkelijk? In een coachingstraject kun je leren in een flow te werken. Je hebt zicht op het doel dat je wilt halen, je hebt de vaardigheden en het lef om de nodige stappen te nemen en om effectief te communiceren. Kortom met een beetje hulp creëer je een situatie waarin je je als een vis in het water voelt.

Contact

Bel voor een afspraak of stuur een mail. Contact