Nederlands

Voor expats ontwikkelen wij een speciaal taaltrainingspakket toegesneden op uw bedrijf. Met dit pakket is het voor expats en professionals mogelijk het Nederlandse vakjargon op een snelle en doeltreffende manier onder de knie te krijgen. Voor de vele expats die in Nederland werken kunnen wij in overleg een taaltraining samenstellen waarmee deze professionals zich snel het benodigde taalniveau eigen kunnen maken.

Dit is wat een taaltraining het bedrijf oplevert:

  • Verhoging van de algemene taal- en communicatieve vaardigheden.
  • Werknemers gebruiken met succes specifiek voor het bedrijf benodigde woordenschat en taaluitingen in communicatieve situaties met bijvoorbeeld collega’s en klanten.
  • Inzicht in en gebruik van de vaak subtiele gewoonten en omgangsvormen in Nederland rond schriftelijke en mondelinge communicatie op het werk.
  • Werknemers voelen zich snel als een vis in het water. Ze kunnen zich volledig richten op de taak waar ze voor aangenomen zijn.

Nederlands voor expats

Klinkt dit je als muziek in de oren? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Na een kennismakingsgesprek wordt een plan van aanpak gemaakt met een heldere offerte waarin alle kosten vermeld staan van het lesmateriaal, de ontwikkeling hiervan, de taaltraining en toetsing.

De inhoud van de taaltraining wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de behoeften van de deelnemers en het bedrijf waar men werkt. We benoemen het eindresultaat zodat je weet waar je aan toe bent en waar je voor betaalt.

Contact

Bel voor een afspraak of stuur een mail. Contact